Hosté manželé a filmaři Iva a Lubomír Hlavsovi

V rámci semináře RYLA 2023 proběhne promítání filmu Jako letní sníh o životě J.A.Komenského a společně proběhne beseda jeho tvůrci manžely Ivou a Lubomírem Hlavsovými. Je to Dokumentární drama o životě J.A. Komenského. Tento film byl promítaný ve dvou soutěžních nominacích na FF v Hollywoodu na Movie guide Awards. Dostal se do nejužší nominace vedle nového Pána prstů nebo StarWars. Odkaz https://movieguideawards.com/2023-movieguide-awards-nominations/ Nominován v kategoriích: Best Movie for Mature Audience a Most Inspiration Independent Television.

Více o filmu

Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisů, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, ale také v těch místech Evropy, ve kterých jsou nejpatrnější stopy působení Jana Amose, tedy také v Maďarsku, kde se mu podařilo vytvořit životaschopný model výuky pod heslem „škola hrou“. Příběh Komenského rámuje jeho rozhovor s malířem Rembrandtem, který kreslil jeho podobiznu. Na základě jejich rozhovoru se před námi odvíjejí jednotlivé epizody Komenského života. Ukazují, že Komenský byl nejenom nesmírně plodným autorem a skvělým myslitelem, ale také člověkem z masa a kostí, člověka láskyplného, sužovaného osobními tragédiemi i tehdejším překotným vývojem evropské společnosti. Ve ztvárnění hlavní role se vystřídají Alois a David Švehlíkovi. Významnou roli si zahraje také Vladimír Javorský nebo Igor Bareš, který ztvárnil malíře Rembrandta. Literární odkaz Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla vševěda, objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Režie filmu se ujal Lubomír Hlavsa, známý filmem Poslední útěk Jeronýma Pražského, anebo Jan Hus: Cesta bez návratu. Film vznikl v koprodukci České televize a společnosti Vistafilm.

(zdroj. Česká televize, odkaz https://www.ceskatelevize.cz/porady/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/)

Uložit odkaz do záložek.