Host pedagog Pavel Motyčka

Pavel Motyčka z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou řadu metod zážitkového a zkušenostního vyučování.

Ve výuce se zaměřuje na rozvoj funkční gramotnosti a nácvik sociálních dovedností podle trojstupňového modelu. Důležitý je pro něj samostatný názor žáka, který se může dynamicky vyvíjet během společných diskuzí a je základem demokratického myšlení.

Pro mladého člověka je důležité prožít si v životě také náročný zážitek. Proto připravuje různé projekty, především 150km pěší pouť do Santiaga de Compostella, na kterou se svými studenty opakovaně vyráží.

V Kroměříži stál za zrodem Montessori tříd na jedné z městských ZŠ a MŠ. Ve městě inicioval vznik studentského Majálesu a městského žákovského parlamentu. Je předsedou školského výboru Zlínského kraje.

S kolegy stojí za vytvořením doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova pro ZŠ. Efekty etické výchovy v praxi ověřoval během experimentálního výzkumu, který realizoval v rámci svého doktorského studia pedagogiky. Koordinoval vznik učebnice Etické výchovy pro základní školy a nyní s kolektivem autorů pracuje na učebnici Etické výchovy pro střední školy. Je metodikem a lektorem etické výchovy a autorem námětů a metodiky k audiovizuální pomůcce Agent KIX. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem Brno na popularizaci výchovy. V poslední době se zabývá systematickým tutoringem pro žáky středních škol. pracuje na založení Akademie gramotností pro 21. století.

V roce 2020 byl jako finalista v soutěži o prestižní cenu Global Teacher Prize Česká republika. Pavel je pravidelným hostem RYLA a má pro účastníky semináře nachystanou perfektní přednášku.

Uložit odkaz do záložek.